Vergoeding

Helaas worden therapiehonden en therapiehondbegeleiding nog niet vergoed door een zorgverzekering. Onder andere de UvA, Universiteit van Amsterdam, is wel bezig met onderzoek naar de inzet van honden in de zorg. De uitkomsten van zulke onderzoeken kunnen hopelijk vergoeding in de toekomst mogelijk maken.

Nu komt het er dus op neer dat u de training en de hond zelf financiert. Ik probeer daarom de prijs zo laag mogelijk te houden.

In sommige specifieke gevallen is het wel mogelijk om vergoeding uit bijvoorbeeld PGB te krijgen, dit kan alleen als het gecombineerd wordt met persoonlijke begeleiding.