Vergoeding

Helaas worden therapiehonden en begeleiding met een therapiehond nog niet vergoed door een zorgverzekering.

In sommige specifieke gevallen is het wel mogelijk om vergoeding uit bijvoorbeeld PGB te krijgen, dit kan alleen als het gecombineerd wordt met persoonlijke begeleiding. Alleen persoonlijke begeleiding zonder de inzet van een hond is ook mogelijk via deze weg. Ik ben hiervoor in het bezit van een SKJ-registratie en AGB-code. Aanvragen lopen via de gemeente of wijkcoach/CJG of via het zorgkantoor in geval van WLZ.