Links

www.stichtingsaac.nl

Vanaf november 2017 is er een samenwerking ontstaan tussen stichting Saac en Maatje op Poten.

www.mijnhulphond.nl

Op mijnhulphond.nl vind je allerlei handige producten voor jouw therapiehond of hulphond.

www.dogswork.nl

Bij Dogswork heb ik mijn opleiding tot therapiehondbegeleider gevolgd.

www.ga-ja.nl

GAJA is een praktijk voor psychosociale hulpverlening, coaching, ondersteuning en advies voor (hoog sensitieve) kinderen en hun ouders/verzorgers.

 

www.skjeugd.nl

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing. Maatje op Poten heeft een vooraanmelding bij het SKJ.

www.autismeacademie.nl

Bij de autismeacademie heb ik de opleiding tot autismevriendelijke coach gevolgd.