Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Maatje op Poten                                                            Enschede, Januari ’17

 

Definities:

 • Opdrachtnemer / therapiehondbegeleider: Maatje op Poten vertegenwoordigd door Willemien van Houwelingen.
 • Opdrachtgever / cliënt/ouder cliënt: Degene die de dienst van Maatje op Poten aanvraagt.

 

Algemeen:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever / cursist en opdrachtnemer, tenzij voor een specifieke dienst andere voorwaarden schriftelijk zijn afgesproken.
 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 • Prijswijzigingen worden duidelijk en voordat deze ingaan gecommuniceerd.

 

Rechten en plichten Therapiehondbegeleider:

 • Mocht Maatje op Poten door ziekte of overmacht een afspraak moeten annuleren dan zal deze niet in rekening gebracht worden en wordt in overleg een nieuwe afspraak gepland
 • Maatje op Poten kan vragen of er foto’s mogen worden gemaakt, als u hiermee instemt mag Maatje op Poten deze foto’s gebruiken voor alle doeleinden.
 • Maatje op Poten mag samenwerking met cliënt beëindigen als blijkt dat dit in belang van hond en/of cliënt is. Hierbij valt te denken aan te veel stress voor hond en/of cliënt, een hond die toch niet geschikt blijkt te zijn enz. Reeds betaalde afspraken zullen dan worden terugbetaald.
 • Maatje op Poten mag samenwerking met cliënt beëindigen als cliënt of ouders cliënt de samenwerking belemmeren. Hieronder valt ook het omgaan met de hond op een manier waar Maatje op Poten niet achter staat. Hier zal uiteraard eerst over gecommuniceerd worden. Reeds betaalde afspraken zullen dan worden terugbetaald.

 

Rechten en plichten cliënt of ouder cliënt:

 • Cliënt/ouder cliënt verklaart hierbij gezondheidsproblemen van de hond te melden aan Maatje op Poten.
 • Cliënt/ouder cliënt verklaart hierbij mee te werken aan een positieve opvoeding van de hond, waarbij geen corrigerende middelen worden gebruikt.
 • Bij verhindering kan een afspraak tot 24h van tevoren kosteloos worden geannuleerd, daarna wordt de afspraak gefactureerd.
 • Samenwerken met Maatje op Poten gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de cursist.
 • Cliënt/ouder cliënt heeft ten alle tijde het recht om de samenwerking te beëindigen, reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd.
 • Facturen dienen binnen de gestelde termijn van 14 dagen door cliënt/ouder cliënt betaald te worden.
 • Het maken van foto’s / films is toegestaan, deze toestemming betreft slechts persoonlijk gebruik. Voor het openbaar maken van dergelijk materiaal is toestemming van Maatje op Poten nodig.