Kinderen met honden ervaren minder angst

Uit onderzoek van het Bassett Medical Center in New York blijkt dat kinderen die opgroeien met een hond een lager risico hebben om angst te ervaren dan kinderen die zonder dieren leven. 643 ouders met kinderen van de leeftijd tussen 6 en 7 jaar zijn ondervraagd. Daaruit bleek dat maar 12% van de kinderen met hond met een angststoornis kampten, terwijl dit bij kinderen zonder hond 21% was. Honden hebben een positieve invloed op kinderen.

Bron: https://www.cdc.gov/pcd/issues/2015/15_0204.htm

Om die reden zet Maatje op Poten ook graag therapiehonden in bij kinderen die last hebben van angsten, het kan enorm helpend zijn om dan een maatje aan je zij te hebben.