Therapiehulphond vermindert angst bij kinderen

http://www.nu.nl/advertorial/advertorial-hulphond-vriend-voor-het-leven/4271811/therapie-hulphond-vermindert-angst-bij-kinderen.html

Artikel op nu.nl:

Afgelopen twee jaar zijn ruim vijfhonderd jongeren met een verstandelijke beperking en/of ernstige gedragsstoornis succesvol geholpen door therapie met hulphonden.

De therapie-hulphonden van stichting Hulphond Nederland dragen er toe bij dat de angst bij jongeren vermindert en het zelfvertrouwen groeit.

In Nederland zijn honderdduizenden kinderen en jongeren die te maken hebben met angst, onzekerheid, pesten, gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstanden of psychiatrische aandoeningen. Sinds jeugdzorg is overgeheveld naar de gemeenten, komt het merendeel niet meer in aanmerking voor gespecialiseerde hulpverlening.

Meer zelfvertrouwen

Speciaal opgeleide en ervaren therapeuten van Hulphond Nederland kunnen dan een uitkomst zijn. In 75 procent van de gevallen kunnen tien therapie- en coaching sessies met een hulphond de zorgvraag al oplossen. Zodat een kind weer zelfvertrouwen krijgt en een beter zelfbeeld.

Gelukkig kind

Daan (14) kwam vorig jaar in aanraking met een therapie-hulphond. Hij heeft ADHD en een angststoornis. Moeder Liesbeth Kranenburg: “Doordat het op school escaleerde kwam hij thuis te zitten. Hij is zelfs een tijd uit huis geplaatst geweest. Via een kennis kwamen we in aanraking met Hulphond. Daar ben ik nog steeds blij om. Ook al moesten we de therapie zelf betalen, we gingen er vol voor.”

“Na een paar weken zagen we bij Daan heel mooie dingen gebeuren. Het muurtje om zijn hart brokkelde af. Zijn angst verminderde en zelfs op school gaat het beter. Steeds vaker zien wij een gelukkig kind.”